024.73036666

Hot line & tư vấn trực tuyến

TRONG NƯỚC

Online Status
Nội địa
0912.016.523

NƯỚC NGOÀI

Thái Lan - Myanma
Mr Minh: 0904.259.585
Hàn Quốc
Ms Minh: 0988.688.117
Châu Âu - Úc
Ms Bích: 0963.886.288
Đài Loan - Dubai
Ms Hiền: 0988.131.927
T. Quốc - Hồng Kong
Ms Trang: 0902.393.567
Trung Quốc Đường Bộ
Ms Hà: 0968.041.767

HỖ TRỢ ĐẶT VÉ

Online Status
0984.017.939

KHÁCH ĐOÀN RIÊNG

Mr Xuân Anh: 0912.355.499

XE BUS TRUNG QUỐC

Online Status
0987.900.300

Hình ảnh

Hình ảnh

Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội xưa 1870-1954)

Vườn hoa “Bốn tòa” đổi tên thành vườn hoa Paul Bert (1890-1892) với bức tượng cựu Toàn quyền Đông Dương Paul Bert
Vườn hoa “Bốn tòa” đổi tên thành vườn hoa Paul Bert (1890-1892) với bức tượng cựu Toàn quyền Đông Dương Paul Bert
Từ tượng Paul Bert (1890-1892) nhìn ra tháp Rùa ở hồ Hoàn Kiếm và Nhà thờ lớn
Từ tượng Paul Bert (1890-1892) nhìn ra tháp Rùa ở hồ Hoàn Kiếm và Nhà thờ lớn
Bức tượng Paul Bert được khánh thành năm 1890
Bức tượng Paul Bert được khánh thành năm 1890
Từ tượng Paul Bert nhìn ra tòa nhà sở Bưu điện (1902-1905) trên phố Lê Thạch ngày nay
Từ tượng Paul Bert nhìn ra tòa nhà sở Bưu điện (1902-1905) trên phố Lê Thạch ngày nay
Nhà Đốc lý (1902-1905)giáp với vườn hoa trên góc phố Lê Lai và Đinh Tiên Hoàng ngày nay
Nhà Đốc lý (1902-1905)giáp với vườn hoa trên góc phố Lê Lai và Đinh Tiên Hoàng ngày nay
Bức tượng Paul Bert bên trong vườn hoa (1895-1900)
Bức tượng Paul Bert bên trong vườn hoa (1895-1900)
Vườn hoa đã được đổi tên thành Chí Linh (1947-1950) với biểu tượng mới sau khi phá bỏ tượng Paul Bert
Vườn hoa đã được đổi tên thành Chí Linh (1947-1950) với biểu tượng mới sau khi phá bỏ tượng Paul Bert
Kios âm nhạc tức Nhà Bát giác trong vườn hoa (1888-1892)
Kios âm nhạc tức Nhà Bát giác trong vườn hoa (1888-1892)
Từ Nhà Bát giác nhìn ra tòa nhà Kho bạc Bắc kỳ trên phố Lê Lai ngày nay (1893-1895)
Từ Nhà Bát giác nhìn ra tòa nhà Kho bạc Bắc kỳ trên phố Lê Lai ngày nay (1893-1895)
Từ Nhà Bát giác nhìn ra tòa nhà Kho bạc Bắc kỳ trên phố Lê Lai ngày nay (1902-1903)
Từ Nhà Bát giác nhìn ra tòa nhà Kho bạc Bắc kỳ trên phố Lê Lai ngày nay (1902-1903)
Từ Nhà Bát giác nhìn ra mặt sau tòa nhà Dinh Thông sứ Bắc kỳ (1920-1926) trên phố Lê Thạch ngày nay
Từ Nhà Bát giác nhìn ra mặt sau tòa nhà Dinh Thông sứ Bắc kỳ (1920-1926) trên phố Lê Thạch ngày nay
Tòa Đốc lý Hà Nội (1895-1900) ở góc phố Đinh Tiên Hoàng và Lê lai ngày nay, một trong 4 tòa nhà chính quanh vườn hoa “Bốn tòa” xưa
Tòa Đốc lý Hà Nội (1895-1900) ở góc phố Đinh Tiên Hoàng và Lê lai ngày nay, một trong 4 tòa nhà chính quanh vườn hoa “Bốn tòa” xưa