024.73036666

Hot line & tư vấn trực tuyến

TRONG NƯỚC

Online Status
Nội địa
0912.016.523

NƯỚC NGOÀI

Thái Lan - Myanma
Mr Minh: 0904.259.585
Hàn Quốc
Ms Minh: 0988.688.117
Châu Âu - Úc
Ms Bích: 0963.886.288
Đài Loan - Dubai
Ms Hiền: 0988.131.927
T. Quốc - Hồng Kong
Ms Trang: 0902.393.567
Trung Quốc Đường Bộ
Ms Hà: 0968.041.767

HỖ TRỢ ĐẶT VÉ

Online Status
0984.017.939

KHÁCH ĐOÀN RIÊNG

Mr Xuân Anh: 0912.355.499

XE BUS TRUNG QUỐC

Online Status
0987.900.300

Hình ảnh

Hình ảnh

Phố Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội xưa 1870-1954)

Chùa Báo Ân và tháp Hòa Phong (1870)
Chùa Báo Ân và tháp Hòa Phong (1870)
Chùa Báo Ân và tháp Hòa Phong (1870)
Chùa Báo Ân và tháp Hòa Phong (1870)
Chùa Báo Ân và tháp Hòa Phong (1880-1884)
Chùa Báo Ân và tháp Hòa Phong (1880-1884)
Chùa Báo Ân và tháp Hòa Phong (1880-1884)
Chùa Báo Ân và tháp Hòa Phong (1880-1884)
Tháp Hòa Phong còn sót lại (1888)
Tháp Hòa Phong còn sót lại (1888)
Tháp Hòa Phong còn sót lại (1900)
Tháp Hòa Phong còn sót lại (1900)
Tháp Hòa Phong còn sót lại (1902)
Tháp Hòa Phong còn sót lại (1902)
Tháp Hòa Phong còn sót lại (1903)
Tháp Hòa Phong còn sót lại (1903)
Tháp Hòa Phong còn sót lại (1905)
Tháp Hòa Phong còn sót lại (1905)
Sở Bưu chính và Điện báo (1890) nay là Bưu điện Hà Nội
Sở Bưu chính và Điện báo (1890) nay là Bưu điện Hà Nội
Sở Bưu chính và Điện báo (1916) nay là góc phố Đinh Tiên Hoàng - Lê Thạch
Sở Bưu chính và Điện báo (1916) nay là góc phố Đinh Tiên Hoàng - Lê Thạch
Bưu điện Trung tâm (1926) nay là góc phố Đinh Tiên Hoàng - Lê Thạch
Bưu điện Trung tâm (1926)  nay là góc phố Đinh Tiên Hoàng - Lê Thạch