024.73036666

Hot line & tư vấn trực tuyến

TRONG NƯỚC

Online Status
Nội địa
0912.016.523

NƯỚC NGOÀI

Thái Lan - Myanma
Mr Minh: 0904.259.585
Hàn Quốc
Ms Minh: 0988.688.117
Châu Âu - Úc
Ms Bích: 0963.886.288
Đài Loan - Dubai
Ms Hiền: 0988.131.927
T. Quốc - Hồng Kong
Ms Trang: 0902.393.567
Trung Quốc Đường Bộ
Ms Hà: 0968.041.767

HỖ TRỢ ĐẶT VÉ

Online Status
0984.017.939

KHÁCH ĐOÀN RIÊNG

Mr Xuân Anh: 0912.355.499

XE BUS TRUNG QUỐC

Online Status
0987.900.300

Hình ảnh

Hình ảnh

Huế

Cầu Trường Tiền
Cầu Trường Tiền
Ngọ Môn
Ngọ Môn
Chùa Huyền Không
Chùa Huyền Không
Chùa Thiền Lâm
Chùa Thiền Lâm
Chùa Thiên Mụ
Chùa Thiên Mụ
Lăng Khải Định
Lăng Khải Định
Lăng Tự Đức
Lăng Tự Đức
Núi Bạch Mã
Núi Bạch Mã
Vịnh Lăng Cô
Vịnh Lăng Cô
Đại Nội
Đại Nội
Biển Thuận An
Biển Thuận An
Phá Tam Giang
Phá Tam Giang