Hot line & tư vấn trực tuyến

Du lịch Trong nước : 024.73303 6666

Online Status
Mrs.Mai T.Phòng 308
Online Status
Khách lẻ: 303, 304, 305
Online Status
Khách đoàn: 307, 308, 309
Online Status
Điều hành: 306, 310

Du lịch Nước ngoài Khách lẻ : 024.7303 6666

Online Status
Mrs. Mai Dung PTGĐ : 208
Online Status
Tour Đông Nam Á: 201, 202
Online Status
Tour Trung Quốc: 203, 204,205
Online Status
Tour Đông Bắc Á: 209, 210
Online Status
Mỹ, Châu Âu, Úc : 210, 211

Du lịch nước ngoài đoàn riêng : 024.7303 6666

Online Status
Khách đoàn riêng : 228, 221,222,223

Đại Lý vé máy bay: 024.7303 6666 exit 105

Online Status
0984.017.939

Đại lý Xe Bus đi Nam Ninh: 024.7303 6666 exit 313

Online Status
0987.900.300

HOTLINES

Online Status
0987 900 500, 0913 227 669

Lịch khởi hành NN -Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - P. H. Cố Trấn (6 ngày)

NN -Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - P. H. Cố Trấn (6 ngày)
Mã Tour Điểm đến Giá (VND) Số ngày Ngày đi Ngày về Phương tiện Số chỗ
còn nhận
TQ.TPĐB18093105 NN -Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - P. H. Cố Trấn (6 ngày) 7.490.000 6 31/08/2018 05/09/2018 Xe 9
TQ.TPĐB18091419 NN -Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - P. H. Cố Trấn (6 ngày) 7.490.000 6 14/09/2018 19/09/2018 Xe 9
TQ.TPĐB18102803 NN -Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - P. H. Cố Trấn (6 ngày) 7.490.000 6 28/09/2018 03/10/2018 Xe 9
TQ.TPĐB18100510 NN -Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - P. H. Cố Trấn (6 ngày) 7.490.000 6 05/10/2018 10/10/2018 Xe 9
TQ.TPĐB18101924 NN -Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - P. H. Cố Trấn (6 ngày) 7.490.000 6 19/10/2018 24/10/2018 Xe 9
TQ.TPĐB18110207 NN -Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - P. H. Cố Trấn (6 ngày) 7.490.000 6 02/11/2018 07/11/2018 Xe 9
TQ.TPĐB18111621 NN -Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - P. H. Cố Trấn (6 ngày) 7.490.000 6 16/11/2018 21/11/2018 Xe 9
TQ.TPĐB18123005 NN -Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - P. H. Cố Trấn (6 ngày) 7.480.000 6 30/11/2018 05/12/2018 Xe 9
TQ.TPĐB18121419 NN -Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - P. H. Cố Trấn (6 ngày) 7.490.000 6 14/12/2018 19/12/2018 Xe 9
Tour thứ: 1 -> 9 Trên tổng số 9 Số Tour/Trang: