Hot line & tư vấn trực tuyến

Du lịch Trong nước : 024.73303 6666

Online Status
Mrs.Mai T.Phòng 308
Online Status
Khách lẻ: 303, 304, 305
Online Status
Khách đoàn: 307, 308, 309
Online Status
Điều hành: 306, 310

Du lịch Nước ngoài Khách lẻ : 024.7303 6666

Online Status
Mrs. Mai Dung PTGĐ : 208
Online Status
Tour Đông Nam Á: 201, 202
Online Status
Tour Trung Quốc: 203, 204,205
Online Status
Tour Đông Bắc Á: 209, 210
Online Status
Mỹ, Châu Âu, Úc : 210, 211

Du lịch nước ngoài đoàn riêng : 024.7303 6666

Online Status
Khách đoàn riêng : 228, 221,222,223

Đại Lý vé máy bay: 024.7303 6666 exit 105

Online Status
0984.017.939

Đại lý Xe Bus đi Nam Ninh: 024.7303 6666 exit 313

Online Status
0987.900.300

HOTLINES

Online Status
0987 900 500, 0913 227 669

Lịch khởi hành HÀ KHẨU - THẠCH LÂM - CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA (6 ngày)

HÀ KHẨU - THẠCH LÂM - CÔN MINH  - LỆ GIANG - SHANGRILA (6 ngày)
Mã Tour Điểm đến Giá (VND) Số ngày Ngày đi Ngày về Phương tiện Số chỗ
còn nhận
TQ.LS.ĐB19052429 HÀ KHẨU - THẠCH LÂM - CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA (6 ngày) 13.990.000 6 24/05/2019 29/05/2019 Xe 0
TQ.LS.ĐB19063105 HÀ KHẨU - THẠCH LÂM - CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA (6 ngày) 13.990.000 6 31/05/2019 05/06/2019 Xe 0
TQ.LS.ĐB19060712 HÀ KHẨU - THẠCH LÂM - CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA (6 ngày) 13.990.000 6 07/06/2019 12/06/2019 Xe 0
TQ.LS.ĐB19061419 HÀ KHẨU - THẠCH LÂM - CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA (6 ngày) 13.990.000 6 14/06/2019 19/06/2019 Xe 0
TQ.LS.ĐB19062126 HÀ KHẨU - THẠCH LÂM - CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA (6 ngày) 13.990.000 6 21/06/2019 26/06/2019 Xe 0
TQ.LS.ĐB19072803 HÀ KHẨU - THẠCH LÂM - CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA (6 ngày) 13.990.000 6 28/06/2019 03/07/2019 Xe 0
TQ.LS.ĐB19070510 HÀ KHẨU - THẠCH LÂM - CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA (6 ngày) 13.990.000 6 05/07/2019 10/07/2019 Xe 0
TQ.LS.ĐB19071217 HÀ KHẨU - THẠCH LÂM - CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA (6 ngày) 13.990.000 6 12/07/2019 17/07/2019 Xe 0
TQ.LS.ĐB19071924 HÀ KHẨU - THẠCH LÂM - CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA (6 ngày) 13.990.000 6 19/07/2019 24/07/2019 Xe 0
TQ.LS.ĐB19072631 HÀ KHẨU - THẠCH LÂM - CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA (6 ngày) 13.990.000 6 26/07/2019 31/07/2019 Xe 0
Tour thứ: 1 -> 10 Trên tổng số 10 Số Tour/Trang: